atelier kopergietery3.png
atelier kopergietery1.png
atelier kopergietery2.png

THEATERATELIERS KOPERGIETERY

docent

2020

Wild Weekend & Jong Werk (XL)

Elk jaar biedt KOPERGIETERY een inkijk in haar atelierwerking tijdens het ‘Wild Weekend’, dat dit seizoen doorgaat op 16 & 17 mei 2020.  Iedere ateliergroep presenteert er een toonmoment.

Dit jaar wordt opgedeeld in twee atelierblokken waarbij je in BLOK 1 onderduikt in de repetitieruimtes en terugkeert naar ‘het begin’. Van ‘niets’ gaan we plots naar ‘iets’. Van de oerknal over de ontstaansmythes, naar pogingen alles opnieuw te beginnen, vallen en opstaan, het witte blad, de kip of het ei. 

In BLOK 2 start KamerKind, een atelierreeks waarin we specifiek inzoomen op ‘de kamer’ als plek van verbeelding. De muren van de kamer als grens en de deur van de kamer als opening naar een andere wereld. We werken toe  naar een toonmoment tijdens 'Wild Weekend'.

​​

Over de ateliers:

Sinds de start van KOPERGIETERY (dat toen nog Speelteater Gent heette) in 1978 worden theaterateliers opgezet voor kinderen en jongeren van 8 jaar tot 18 jaar. Tegenwoordig zijn dat wekelijkse theaterateliers en periodieke vakantie-ateliers. Ook in KG Rabot worden er wekelijks ateliers opgezet.

Ieder seizoen zijn er een 150-tal kinderen en jongeren die, in kleine groepen, aan een project werken onder leiding van regisseurs, musici, choreografen, filmmakers en/of theaterdocenten.

Deze projecten verschillen in duur, opzet, naar inhoud en vorm, maar allemaal komen ze tot stand onder leiding van ervaren mensen. Sommige projecten groeien uit tot ‘volwaardige’, reizende producties.

Er wordt niet gewerkt volgens een ‘methode’ of een educatief programma. Ateliers zijn werkplaatsen. Plekken waar kinderen en jongeren, samen met een docent/artiest aan het werk gaan in een bruisend en voedend proces. Wederzijdse inspiratie en het ontwikkelen van eigen mogelijkheden, daar gaat het om, en ook het verwerven van inzichten. Inzichten in wat theater kan zijn, in wat zich afspeelt in de wereld.

meer info:

https://kopergietery.be/nl/ateliers