gnaborretni 1.png
gnaborretni2.png
gnaborretni3.png

GNABORRETNI

decor- en licht​ontwerp

2021

Spel en creatie: Dounia Mahammed en Alan Van Rompuy
Outside eye: Myriam Van Imschoot, Fulco Ottervanger en Mira Bryssinck
Decor, licht en klankbord: Michiel Soete
Kostuum: Lieselot Siddiki

Video: Grégoire Verbeke
Productie: wpZimmer
Coproductie: Brakke Grond, KAAP, Vooruit, C-Takt, PILAR, Zinnema, Volta i.s.m. De Grote Post
Met dank aan: Rosas, Simon D'Huyvetter en Merel Van de Gehuchte

Gnaborretni (⸘)is een omgekeerde interrobang. De interrobang is het samengestelde karakter van het uitroepteken en vraagteken (‽). Het geeft een uitgeroepen vraag aan. Bij het gebruik van de interrobang aan het einde van een zin is het gebruik van de gnaborretni in sommige talen gebruikelijk en logisch: een op de kop gedraaid, gecombineerd vraag-/uitroepteken voorafgaand aan de zin. 

Samen willen Alan Van Rompuy (azertyklavierwerke, vieze meisje) en Dounia Mahammed een bewogen-muziek-en-tekst-werk maken dat ergens tussen een optreden en een voorstelling zweeft. In 2017 werkten zij voor het eerst samen in de voorstelling w a t e r w a s w a s s e r.

Centraal in hun beginnend onderzoek staan: geluidsoverlast (voor zowel mens als dier), patronen, selectieve doofheid, gewenning en ruis in verhouding tot stilte: iets dat ophoudt met bestaan, de (na-)galm, echo, her-innering van iets dat voorbij is, waardoor het voelbaarder of hoorbaarder is dan toen het nog bestond.

Ieder met hun eigen achtergrond willen ze muziek, tekst en beweging in elkaar laten overlopen, gevolg laten zijn van elkaar, in een andere context plaatsen: beweging brengt geluid, herhaling brengt ritme, woord wordt klank, klank wordt gevoel(d).

In een speelse (de)constructie van verschillende talen gaan ze op zoek naar betekenis en onzin, naar abstractie en taal schommelend tussen het verstaanbare en het enkel voelbare.

Dit project heette voordien GALM (werktitel).